Stavebné sporenie

Stavebné sporenie porovnanie

04.03.2011 11:07
Stavebné sporenie ponúka spústa stavebných sporiteľní, ponúka tiež viac taríf a preto je dôležité porovnanie ponúk rôznych stavebných sporení. Stavebné sporenie porovnanie Stavebné sporenie nám síce viaže peniaze na 6 rokov, ale v súčasnej dobe je stavebné sporenie najvýhodnejšie sporenie. Je...

Stavebné sporenie - Výpovedná lehota

04.03.2011 11:06
Výpovedná lehota v prípade zmluvy zo stavebného sporenia je spravidla 3 mesiace, pri uzavretí tzv následnej zmluvy u tej istej stavebnej sporiteľne je spravidla odpúšťajú alebo je iba cca 1 mesiac. Veľká výhoda je, že zmluva o stavebnom sporení sa uzatvára na čas neurčitý a klient ju kedykoľvek...

Čo možno financovať zo stavebného sporenia?

04.03.2011 11:00
Hoci má stavebné sporenie prívlastok "stavebný", za peniaze z neho sa nemusia vľdy len stavať. Stavebné sporiteľne poskytujú úvery zo stavebného sporenia na rôzne účely. Na čo sa dá pouľi úver zo stavebného sporenia?  Podľa Zákona O stavebnom sporení a štátnej podpore stavebného sporenia môže...

Stavebné sporenie - Medziúver (preklenovací úver)

04.03.2011 10:58
Ak však klient potrebuje prostriedky na financovanie bývania skôr, než splní tieto podmienky, aj táto situácia sa dá riešiť. Ide o tzv medziúver, čiže preklenovací úver. Na jeho pridelenie ale klient nemá nárok zo zákona, všetko závisí od posúdenia stavebnej sporiteľne. Úroková sadzba tohto druhu...

Riadny úver zo stavebného sporenia

04.03.2011 10:57
Hlavnou podstatou stavebného sporenia je lacný úver, úročený 3,0 - 6%, na ktorý má klient zo zákona nárok pri splnení troch nasledujúcich podmienok. Dosiahnutím určitej výšky hodnotiaceho čísla (podľa podmienok konkrétnej stavebnej sporiteľne), ktoré sa odvíja od toho, koľko a ako často klient...