Stavebné sporenie - Výpovedná lehota

04.03.2011 11:06

Výpovedná lehota v prípade zmluvy zo stavebného sporenia je spravidla 3 mesiace, pri uzavretí tzv následnej zmluvy u tej istej stavebnej sporiteľne je spravidla odpúšťajú alebo je iba cca 1 mesiac. Veľká výhoda je, že zmluva o stavebnom sporení sa uzatvára na čas neurčitý a klient ju kedykoľvek môže vypovedať. Pri výpovedi pred uplynutím päťročnej lehoty si stavebné sporiteľne spravidla účtujú poplatok vo výške 1% z cieľovej sumy.
Po splnení určitej doby sporenia (v súčasnosti 6 rokov), si klient môže peniaze vybrať a použiť na čokoľvek bez preukazovania účelu. Takto využíva stavebné sporenie väčšina účastníkov, pretože zhodnotenie prostriedkov je veľmi zaujímavé a takmer bez rizika.