Stavebné sporenie - Medziúver (preklenovací úver)

04.03.2011 10:58

Ak však klient potrebuje prostriedky na financovanie bývania skôr, než splní tieto podmienky, aj táto situácia sa dá riešiť. Ide o tzv medziúver, čiže preklenovací úver. Na jeho pridelenie ale klient nemá nárok zo zákona, všetko závisí od posúdenia stavebnej sporiteľne. Úroková sadzba tohto druhu úveru je ale vyšší, než klasického úveru zo stavebného sporenia, klient spláca úroky z vyššie medziúver (ale nespláca istinu) a ďalej tiež dospořuje, aby splnil podmienku nasporenej urč. percenta vlastných prostriedkov z cieľovej sumy a bol mu pridelený úver zo stavebného sporenia, čím by začal splácať aj istinu (musí ale splniť aj ostatné podmienky pre pridelenie úveru) a skladba splátky by sa zmenila: namiesto úrokov z medziúver a dospořování bude hradiť úrok z prideleného úveru a umorovať istinu (zostávajúci dlh). Produkt býva nastavený tak, aby sa celkové finančné zaťaženie klienta pred pridelením Cieľové sumy a po ňom príliš nelíšilo. Čas do pridelenia teda býva pri poskytnutí preklenovacieho úveru dlhšia, než pri samotnom sporenia. Klient môže vyššími úložky túto dobu ovplyvniť (skrátiť). 

Úroky z úveru zo stavebného sporenia je možné si odpočítať od základu dane. 

Stavebné sporenie je považované za jeden z najbezpečnejších a najvýhodnejších finančných produktov na slovenskom trhu. Právo prevádzkovať stavebné sporenie majú iba špecializované banky na základe osobitného oprávnenia a zároveň zákon obmedzuje obchodné aktivity stavebných sporiteľní. Navyše klient už pri podpise zmluvy presne vie, koľkých percentami sa mu budú prostriedky úročiť, aké sú podmienky pre štátnu pomoc a aká bude úroková sadzba prípadného úveru. Výnosnosť zmlúv o stavebnom sporení sa pri spätnom prepočte pohybuje okolo 6% ročne a to všetko takmer bez akéhokoľvek rizika. Svojou výnosnosťou sa tak dá porovnávať s investíciou na kapitálovom trhu, avšak iba pri sporení optimálnych čiastok.