Riadny úver zo stavebného sporenia

04.03.2011 10:57

Hlavnou podstatou stavebného sporenia je lacný úver, úročený 3,0 - 6%, na ktorý má klient zo zákona nárok pri splnení troch nasledujúcich podmienok. Dosiahnutím určitej výšky hodnotiaceho čísla (podľa podmienok konkrétnej stavebnej sporiteľne), ktoré sa odvíja od toho, koľko a ako často klient sporí, splnením nasporenej urč. percenta z cieľovej sumy (okolo 40%) a tiež sporením po urč. dobu (obyčajne minimálne okolo 2 rokov). Samozrejme musí ale tiež splniť schopnosť splácať úver, teda tzv bonitu a dostatočné zabezpečenie (podľa vyššie a typu úveru niekedy bez zaistenia, spravidla však ručiteľovi alebo sa stavebnej sporiteľni dáva do zástavy nehnuteľnosť).